COOL MOUNTAIN COMPANY – JALON

JE BENT WAT JE (UIT)DRAAGT!

Met het dragen van een (gepersonaliseerd) Cool – Shirts, Cool- Bracelets, Cool – Socks enz., communiceren we wie we zijn en draagt je uit wie je bent.
Je laat aan de buitenwereld zien waar je voor gaat of staat, het zegt iets over je identiteit, wat je wilt uitstralen en het onderscheidt jou, of juist niet, van anderen.
Al
s je met een hele groep bijvoorbeeld hetzelfde cool – shirt draagt, straal je eenheid en saamhorigheid uit, waardoor jullie je toch weer onderscheiden van anderen.

 

BEN JIJ OF ZIJN JULLIE DAAROM OP ZOEK NAAR EEN:

SToeR | SJieK | KLeuRRijK | Mooi | VeRRaSSeND | eLeGaNT | LeuK | uNieK | FaNTaSTiSCH| GRaPPiG | oRiGiNeeL | SuBTieL | CHaRMaNT |MaGiSCH | SeRieuS | BijZoNDeR | INTeReSSaNT | SPaNNeND | GeZeLLiG | FeeSTeLijK | MoDeRN | eXCLuSieF | TijDLooS | RoMaNTiSCH | TyPiSCH | oPVaLLeND | VRoLijK |  HiLaRiSCH | iNSPiReReND | VeRLeiDeLijK of GePeRSoNaLiSeeRD 

* COOL – SHIRT
* COOL – BRACELET
* COOL – SOCKS
* COOL – ALLERLEI

— wat echt bij jou of jullie past —

De COOL MOUNTAIN COMPANY kan het voor jullie persoonlijk maken!